Aktualności

Aktualności

ZEBRANIE Z RODZICAMI

27.09.2018 r. (czwartek)

godzina 16:30

  • Zebranie ogólne
  • Spotkanie z wychowawcami
  • Zapoznanie z dokumentami regulującymi pracę szkoły
  • Wybór rad oddziałowych
  • Zebranie Rady Rodziców

Załączniki