Aktualności

Aktualności

Obiady – listopad 2021

19 dni x 10,40 zł = 197,60 zł

Zapisy i wpłaty w sekretariacie.

Szanowni Rodzice
W związku z możliwością rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie Polski przekazujemy następujące informacje:

1. Prosimy, aby nie wysyłać przeziębionych i chorych dzieci do szkoły.

2. Jeśli u osoby, która przebywała w rejonie zagrożenia epidemiologicznego
w ciągu ostatnich 14 dni zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:
• należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku
87-800 Włocławek, ul. Kilińskiego 16
tel. +48 54 411 68 33 fax. 54 411 68 40

• lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego
Wojewódzki Szpital Zespolony Im. L. Rydygiera w Toruniu, Oddział Hepatologiczny I Oddział Obserwacyjno – Zakaźny, Krasińskiego 4/4a

3. Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Rycerstwa Polskiego w Nasiegniewie.SZKOŁA PODSTAWOWA

W NASIEGNIEWIE

PROWADZI ZAPISY
DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
OD DNIA 02.03.2020r . DO 31.03.2020r. 

 

ZEBRANIE Z RODZICAMI

10.12.2019 r. (wtorek)    godzina 16:30

 • Spotkanie z wychowawcami,
 • Spotkanie Rady Rodziców.

 

 

ZEBRANIE Z RODZICAMI

14.11.2019 r. (czwartek)

godzina 16:30 

 • Spotkanie z wychowawcami
 • Prelekcja dla zainteresowanych rodziców:
 1. Jak pomóc dziecku w wyborze dalszego kierunku kształcenia/zawodu? –  Elżbieta Kolska – sala kl. 8b
 2. Indywidualne porady psychologiczne
  A. Markuszewska  – gabinet pedagoga (1630-1800)
 3. Konsultacje logopedyczne:

– p. Anna Tomaszewska – sala kl. 3 (1630 – 1800)

– p. Izabela Raniszewska – sala kl. 1a/1b (1630 – 1800)

UWAGA !!!

DZIEŃ 18 PAŹDZIERNIKA 2019 R. (PIĄTEK) JEST DNIEM WOLNYM OD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH.

PRZYJEŻDŻAJĄ TYLKO OSOBY, KTÓRE WYSTĘPUJĄ W AKADEMII I PRZYDZIELONE DO PRAC NA 100 LECIE SZKOŁY

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

14.10.2019 r. (poniedziałek)

Klasa IV przyjeżdża I kursem, 8:00 wyjazd na basen.

Pozostałe klasy przyjeżdżają II kursem na godz. 9:30.

Bus (Chełmica – Krępiny) przyjeżdża zgodnie z planem na godz. 8:00. Uczniowie, którzy przyjadą, czekają na świetlicy.

10:00 – ślubowanie uczniów klas I, występ artystyczny,
życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

11:00 – spotkania uczniów z wychowawcami

Odjazd busa o godz. 11:30.

Odjazd autobusu I kursem o godz. 12:15
po 5 godzinie lekcyjnej.

W trakcie uroczystości opiekę nad uczniami sprawują wychowawcy klas.

Szanowni Państwo,

z przyjemnością zawiadamiamy, że Szkoła Podstawowa
w Nasiegniewie obchodzi w tym roku 100-lecie działalności.

19 października 2019r. odbędzie się uroczystość nadania szkole  imienia Rycerstwa Polskiego i poświęcenia sztandaru.

W związku z powyższym prosimy o finansowe wsparcie, które przyczyni się do uświetnienia tego pięknego Jubileuszu
i ufundowania sztandaru.

Osoby pragnące wesprzeć tę cenną inicjatywę prosimy o wpłaty na konto Rady Rodziców  przy Szkole Podstawowej w Nasiegniewie
Santander Bank Polska S.A. ,nr konta:  02150017801217800509470000

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 29 sierpnia 2019r. zmarł nasz długoletni pracownik, zasłużony  pedagog, wspaniały kolega, wychowawca wielu pokoleń młodzieży.

ŚP Marian Rozwora

Rodzinie Zmarłego składamy z serca płynące wyrazy współczucia.

Pracownicy, Rodzice i Uczniowie


    ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

             w Szkole Podstawowej w Nasiegniewie

                2 września 2019 r. (poniedziałek)

AUTOBUS

8:41– wyjazd z Nowego Witoszyna

8:43  – wyjazd z Nowego Witoszyna (szkoła)

8:46  – wyjazd ze Starego Witoszyna

8:51 – wyjazd z Nowego Witoszyna

9:03  – wyjazd ze Szpetala Górnego ul.Włocławska

9:05 – wyjazd ze Szpetala Górnego (kościół)

9:08  – wyjazd z Kulina

9:09 – wyjazd ze Szpetala Górnego (skup)

9:14 – wyjazd ze Skórzna

9:18 – wyjazd z Uniechowa

9:23   – wyjazd z osiedla w Nasiegniewie  9:27  – przyjazd do Kaplicy

BUS

9:05– wyjazd z Chełmicy Małej

9:10– wyjazd z Krępin

 9:20 – wyjazd z Nasiegniewa/Świątkowizna

 9:30 przyjazd do Kaplicy

 9:30 – Msza Św. w Kaplicy w Nasiegniewie

 10:30 – rozpoczęcie roku w szkole

 12:20 – odjazd wg kolejności Nasiegniewo, Skórzno,
Witoszyn, Krępiny, Chełmica, Nasiegniewo/Świątkowizna


KONKURS PLASTYCZNY Z OKAZJI 100-LECIA naszej szkoły na „Herb Szkoły Podstawowej w Nasiegniewie widziany oczami dzieci i młodzieży”.

 • technika i format:
  praca powinna być wykonana na papierze A3 dowolna techniką plastyczną
 • kategorie wiekowe :
  klasy 0-III
  2. klasy IV-VIII
 • zgłoszona praca powinna zawierać na odwrocie:
  Imię i nazwisko autora, kategoria wiekowa
 • praca powinna być autorska, nie może być kopią pracy innej osoby
 • wykonany herb należy oddać do organizatorów
  do 09.2019 r.
 • regulamin jest dostępny u organizatorów konkursu

organizatorzy:

Kamila Puchalska

Katarzyna Puchalska

Załączniki