Historia

Historia

Publiczna Szkoła Powszechna w Nasiegniewie (dawna nazwa) istnieje od 1919 roku.Na początku mieściła się w kilku prywatnych domach.
Wówczas szkołą kierowali państwo Walczak (Józef Walczak został zastrzelony podczas marszu z Woldenberga do Szczecina 5 lutego 1945r).
Powstały 4 oddziały. Dzieci chodziły do szkoły 7 lat. Ten, kto chciał się dalej uczyć, chodził do szkoły w Szpetalu Dolnym. Przez 20 lat szkoła nie rozwijała się. W czasie wojny nauczania nie było w ogóle. Po wojnie zaczął uczyć pan Eugeniusz Laskowski-najpierw kierownik, później dyrektor szkoły.
Było wówczas 7 klas, pracowało 4 nauczucieli. Jeden nauczyciel uczył 2 klasy. W 1958r. pobudowano szkołę składającą się z 5 izb lekcyjnych, w których zajęcia prowadziło 6 nauczycieli.Praca odbywała się na dwie zmiany. W 1963r. przychodzi nowy nauczyciel-Pani Ciećwierz.W 1965r. powstała szkoła ośmioklasowa.W kolejnych latach
liczba nauczycieli rosła.
Do 6 pedagogów, dołączyło kolejnych dwóch. W 1984r. dyrektorem szkoły został Pan Piotr Kuczyński nauczyciel wychowania fizycznego.Tak było dawniej…

W latach 1997-2007 dyrektorem szkoły była Pani Cecylia Falkowska. Była to Publiczna Szkoła Podstawowa i klasy Publicznego Gimnazjum w Fabiankach. Szkoła jest ciągle rozbudowywana. Obecnie posiada salę gimnastyczną, salę komputerową od 2000r.oraz stałe łącze z Internetem, świetlicę, bibliotekę szkolną.Z roku na rok nasza szkoła udoskonala się coraz bardziej.

Spóźniona inauguracja
1 września 1997r.po raz pierwszy w dziejach szkoły nie zabrzmiał szkolny dzwonek.
Przyczyną był protest rodziców przeciw bezprawnym działaniom wójta gminy Fabianki.W wyniku burzliwej dyskusji, podjęto decyzję o rozpoczeciu roku szkolnego w dniu drugiego września.Szczegóły tej sprawy są przedstawione na
poniższych zdjęciach.