OBIADY

OBIADY

25-10-2021

Obiady – listopad 2021

19 dni x 10,40 zł = 197,60 zł

Zapisy i wpłaty w sekretariacie.