Ochrona danych

Ochrona danych

 

Polityka bezpieczeństwa informacji

23-11-2018

W związku z wejściem  w życie w dniu 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. U. UE.L  Nr 119,str.1) informujemy, iż Inspektorem ochrony Danych w Szkole Podstawowej w  Nasiegniewie jest Pan Krzysztof Kiełbasa.  Adres poczty elektronicznej : inspektor@cbi24.pl.

Załączniki