Koła zainteresowań

Koła zainteresowań

Uczniowie naszej szkoły mogą rozwijać swoje pasje uczestnicząc w kołach zainteresowań takich jak:
-koło języka niemieckiego
-koło języka angielskiego
-koło polonistyczne
-koło matematyczne
-koło matematyczno-przyrodnicze
-koło chemiczne
-koło ortograficzne
-koło artystyczne
-koło muzyczno-ruchowe