Plan lekcji

Plan lekcji

PLAN LEKCJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Klasa I

L.p.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1.edukacja wczesnoszkolnazaj.Komp.emocj.społ.j.angielskizaj.korek.komp
2.edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnazaj.rozwijającereligiazaj. dyd.wyr.
3.edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnawych-fiz.edukacja wczesnoszkolnaj.angielski
4.edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
5.edukacja wczesnoszkolnareligiaedukacja wczesnoszkolnawych-fiz.edukacja wczesnoszkolna
6.edukacja wczesnoszkolnawych-fiz.

Klasa II

L.p.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1.edukacja wczesnoszkolna———————j.angielski——————–zaj.korek.komp
2.edukacja wczesnoszkolna———————wych-fiz.———————edukacja wczesnoszkolna
3.edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
4.edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
5.wych-fiz.edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnawych-fiz.zaj.dyd.wyrów.
6.religiazaj.rozwijającereligiaj.angielski

Klasa IIIa

L.p.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
L.P. PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1.———————-edukacja wczesnoszkolna———————edukacja wczesnoszkolna———————-
2.Zaj. rozwijająceedukacja wczesnoszkolnaj.angielskiedukacja wczesnoszkolna———————-
3.edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnawych-fiz.edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
4.edukacja wczesnoszkolnareligiaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaj.angielski
5.edukacja wczesnoszkolnawych-fiz.edukacja wczesnoszkolnareligiaedukacja wczesnoszkolna
6.zaj.korek.komp.zaj.dyd.wyrów.edukacja wczesnoszkolnawych-fiz.———————-
7.zaj. komp.emocj.społ.

Klasa IIIb

L.p.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1.————————j.angielskiedukacja wczesnoszkolna———————zaj.kor.komp.
2.————————religiaedukacja wczesnoszkolnazaj.rozwijająceedukacja wczesnoszkolna
3.edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
4.edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnawych-fiz.edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
5.wych-fiz.edukacja wczesnoszkolnareligiawych-fiz.———————
6.edukacja wczesnoszkolnazaj.dyd.wyrów.j.angielskiedukacja wczesnoszkolna———————
7.zaj.komp.emocj.społ

Klasa IV

L.p.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
L.p.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1.przyrodabasen——————zaj.komp.emocj.społzad. dyd.wyrów.
2.j. niemieckibasen—————–historiamatematyka
3.j. polskiwych-fiz.technikaj. niemieckij. polski
4.matematykaj.angielskimatematykamatematykaj. polski
5.j. angielskij. polskij. polskij. angielskiwych-fiz.
6.informatykazaj. z wychowawcąprzyrodawych-fiz.zaj. kor.komp.
7.plastykamuzyka——————religia——————–
8.wych-fiz.religia—————–wdżr——————–

Klasa V

L.p.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1.———————————–zaj. rozwijające—————–zaj. kor.komp.
2.zaj. dyd.wyrów.————–j. angielskij. angielskij. polski
3.j.angielskij. polskimatematykamatematykamatematyka
4.j. polskij. polskiinformatykaj. polskihistoria
5.historiamatematykabiologiaplastykaj. niemiecki
6.geografiaj. niemieckiwych-fiz.muzykawych-fiz.
7.zaj. z wychowawcąreligia——————-——————religia
8.technikawych-fiz.——————-—————-—————–

Klasa VI

L.p.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1.—————-religiazaj. dyd.wyrów.j. polski————
2.zaj. kor.komp.matematykawych-fiz.j. polski————
3.historiawych-fiz.j. angielskihistoriaj. niemiecki
4.matematykabiologiaj. polskij. angielskigeografia
5.j. polskij.angielskimatematykamatematykaj. polski
6.j. niemieckizaj. z wych.informatykareligiawych-fiz.
7.technika——————-—————-wych-fiz.plastyka
8.muzyka—————————————————————-

Klasa VIIa

L.p.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1.j. polskifizykawych-fiz.zaj. kor.komp.j. polski
2.j. polskij. polskimatematykazaj.dyd.wyrów.geografia
3.matematykachemiaj. angielskifizykachemia
4.biologiamatematykageografiahistoriaj. angielski
5.j. angielskij. niemieckij. niemieckimatematykahistoria
6.wych-fiz.wych-fiz.j. polskibiologiaplastyka
7.religiazaj. rozwijająceinformatykamuzykawych-fiz.
8.wdżr/
zaj.komp.emocj.społ.
—————-religiazaj. z wychowawcą—————-

Klasa VIIb

L.p.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
L.p.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1.j. niemieckij. polskiwych.-fiz.zaj.dyd-wyrów.geografia
2.historiafizykabiologiafizykaj. niemiecki
3.matematykaj. angielskimatematykaj.angielskimatematyka
4.j. angielskichemiaj. polskimatematykaplastyka
5.j. polskibiologiaj. polskij. polskichemia
6.wych-fiz.wych-fiz.geografiahistoriareligia
7.zaj. rozwijającezaj. kor.-kompreligiazaj. z wychowawcąwych-fiz.
8.zaj.komp.emocj.społ.zaj. kor.-kompinformatykamuzyka—————-

Klasa VIII

L.p.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
L.p.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1.Zaj.dyd.-wyrów.matematykazaj. rozwijającefizykazaj.rozwijające /
zaj. kor.komp.
2.matematykaj. polskij. polskij. angielskimatematyka
3.j. polskifizykabiologiamatematykaj. polski
4.j. polskij. niemieckihistoriaj. niemieckichemia
5.geografiachemiainformatykahistoriaj. angielski
6.j. angielskireligiaWOSzaj. z wychowawcąwych-fiz.
7.wych-fiz.wych-fiz.—————-wych-fiz.wdżr
8.religiaWOS—————–edb—————–