Świetlica szkolna

Świetlica szkolna

Nasza świetlica to miejsce, w którym dzieci spędzają czas w miłej i przyjaznej atmosferze.
Zajęcia w świetlicy odbywają się od godziny 6:15 do 15:30
Głównym celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki wychowawczej dzieciom rodziców pracujących zawodowo, a także:

propagowanie wartości zgodnych z misją szkoły – tolerancja, prawda, odpowiedzialność, uczciwość,
zagospodarowanie uczniom wolnego czasu i rekreacji,
wyrabianie nawyków samodzielnej pracy umysłowej,
wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami,
nauka samodzielnego podejmowaniu decyzji oraz realizowania różnorodnych zadań,
organizowanie rozrywki indywidualnej i zbiorowej,
kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
kształtowanie nawyków higieny i czystości,
rozpoznawanie i zapewnianie realizacji aktualnych potrzeb dzieci przy ścisłej współpracy z rodzicami, wychowawcami klas